Gå direkt till innehållet.

Din webbläsare är föråldrad. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt kan du uppdatera din webbläsare

Intyg från befolkningsdatasystemet som självbetjäning

I den här tjänsten kan du på egen hand beställa intyg över dig själv och dem du har vårdnad om från det finländska befolkningsdatasystemet. Intygen är avgiftsbelagda.

Beställning av intyg

Du kan beställa intyg om
  • du kan identifiera dig i tjänsten med finländska identifieringsverktyg såsom bankkoder och
  • du är finsk medborgare eller medborgare från ett annat land som är stadigvarande bosatt i eller har bott i Finland. Om du bor på Åland kan du ännu inte beställa intyg i den här tjänsten.
Du kan också identifiera dig i tjänsten med ett utländskt identifieringsverktyg. Du kan dock inte beställa alla intyg. Intygen skickas alltid per post. Vad ska jag göra om jag inte kan beställa intyg i den här tjänsten?

Beställ intyg på egen hand

Innan du beställer intyget kan du kontrollera dina gällande uppgifter gratis på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten. I den här tjänsten kan du beställa intyg åt dig själv och dina underhållsberättigade. Du kan beställa ett levnadsintyg om din hemkommun är i Finland.
  • Civilståndsintyg
  • Födelseintyg
  • Hemvistintyg
  • Levnadsintyg
  • Äktenskapsintyg
Bekanta dig med intygsmodellerna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats Jag har ombetts lämna in ett ämbetsbevis, vilket intyg ska jag beställa? Svar på andra vanliga frågor

Leverans av intyg

När du beställer intyg för en finländsk aktör eller EU-kommissionen eller EU-parlamentet, skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Du kan ladda ner intyget genast efter betalningen. Du kan också beställa intyget till dina Suomi.fi-meddelanden. Intygen skickas inte som pappersport eller av dataskyddskäl per e-post.

när du beställer intyget för en utländsk aktör får du det i pappersform till din hemadress, eftersom intyg i regel ska vara undertecknade utomlands. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Om mottagaren av intyget är en aktör i en EU-stat ska du kontrollera med mottagare om intyget godkänns i elektronisk eller pappersform. Endast ett intyg i pappersforms innehåller tjänstemannens underskrift och endast ett intyg i pappersform kan ha en EU-översättningsblankett eller Apostille-intyg bifogade. Välj EU-kommissionen eller EU-parlamentet, ifall mottagaren godkänner ett elektroniskt intyg.

Om du bor utomlandsfår du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som post till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

Om du loggar in i tjänsten med ett utländskt identifieringsverktyg får du alltid intygen i pappersform till din hemadress.

Intygstyper och prislista

Du betalar intyget i samband med beställningen. För beställningen behöver du nätbankskoder eller ett kreditkort för att betala ansökan.
Prislistan laddas...