Gå direkt till innehållet.

Tjänsten använder cookies som gör det möjligt att identifiera sig i tjänsten. Läs mer information om dataskydd.

Din webbläsare är föråldrad. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt kan du uppdatera din webbläsare

Intyg från befolkningsdatasystemet som självbetjäning

I den här tjänsten kan du på egen hand beställa intyg över dig själv och dem du har vårdnad om från det finländska befolkningsdatasystemet. Intygen är avgiftsbelagda.

Beställning av intyg

Du kan beställa intyg om
  • du kan identifiera dig i tjänsten med finländska identifieringsverktyg såsom bankkoder och
  • du är finsk medborgare eller medborgare från ett annat land som är stadigvarande bosatt i eller har bott i Finland. Om du bor på Åland kan du ännu inte beställa intyg i den här tjänsten.
Vad ska jag göra om jag inte kan beställa intyg i den här tjänsten?(Öppnas i ett nytt fönster)

Beställ intyg på egen hand

I den här tjänsten kan du beställa hemvist-, äktenskaps-, levnads- och civilståndsintyg samt födelseintyg. Kontrollera alltid vilka uppgifter som ska finnas på intyget av den som begär intyget. Innan du beställer intyget, kontrollera dina gällande uppgifter gratis på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten(Öppnas i ett nytt fönster).
Bekanta dig med intygsmodellerna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats(Öppnas i ett nytt fönster) Jag har ombetts lämna in ett ämbetsbevis, vilket intyg ska jag beställa?(Öppnas i ett nytt fönster) Svar på andra vanliga frågor(Öppnas i ett nytt fönster)

Leverans av intyg

När du beställer intyg för en finländsk aktör skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Du kan ladda ner intyget genast efter betalningen. Du kan också beställa intyget till dina Suomi.fi-meddelanden. Du kan ta i bruk Suomi.fi-meddelanden i samband med beställningen. Intygen skickas inte som papperspost och av dataskyddsskäl inte heller per e-post. När du beställer intyget för en utländsk aktör får du det som papperspost till din hemadress, eftersom intyg i regel ska vara undertecknade utomlands. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Om du bor utomlands får du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som papperspost till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

Prislista – Självbetjäning

Du betalar intyget i samband med beställningen. För beställningen behöver du nätbankskoder eller ett kreditkort för att betala ansökan.
Prislistan laddas...